Dr.Sc. Alenka Urbančič

Po končanem študiju na Medicinski fakulteti v Ljubljani sem stažirala v SB Novo mesto, kjer sem se leta 1987 zaposlila na internem oddelku. V mladem in zagnanem kolektivu sem nabirala prve in dragocene izkušnje s širokega področja interne medicine, ki sem jih kasneje s pridom uporabljala.

Oktobra 1987 sem za tri mesece odšla v Ljubljano na Dializni oddelek, da bi se usposobila za delo. Izkušnja je bila nepopisna. Znanje sem kar vpijala. Naučila sem se vstavljati katetre v velike vene za žilni pristop za potrebe akutne dialize, seznanila sem se z vsemi metodami nadomestnega zdravljenja končne ledvične odpovedi in z drugimi metodami zunajtelesnega krvnega obtoka. Spoznala sem kolektiv takratne nefrološke klinike, kjer me je pestrost ter raznolikost dela zelo privlačila. Tako sem koncem leta 1988 postala mlada raziskovalka na Nefrološki kliniki. Opravljala sem redno delo na dializnem oddelku v UKC, na hospitalnem oddelku, v nefrološki ambulanti, transplantacijski ambulanti, na peritonealni dializi. Vključena sem bila v turnusno delo na dializnem oddelku, v dežurno službo na nefrološki kliniki in na Internistični prvi pomoči. Obenem sem pridobivala veščine in spretnosti, ki sem jih ob tem potrebovala – dobro mi je šlo vstavljanje centralnih venskih katetrov za dializo (femoralnih, subklavijskih, jugularnih), naučila sem delati ledvične biopsije pod UZ kontrolo na lastnih in presajenih ledvicah. Veliko sem asistirala pri operacijah vseh vrst AV fistul in se jih tudi sama naučila konstruirati. Naučila sem se ultrazvočne diagnostike s področja nefrologije, dialize in transplantacije in si tako od leta 1991 nabirala izkušnje s tega področja.

Ob kliničnem delu sem dejavno sodelovala pri raziskovalnem delu klinike in predstavljala svoja dela na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih. Leta 1992 sem končala magisterij, leta 1996 specializacijo iz interne medicine, leta 1997 naredila doktorat. Od takrat sem bila redno zaposlena kot zdravnica specialistka na Oddelku za akutno in komplicirano hemodializo v UKC Ljubljana.

Poleg kliničnega in raziskovalnega dela sem bila asistentka na Medicinski fakulteti v Ljubljani za interno propedevtiko. Z velikim veseljem sem študentom medicine predajala znanje in izkušnje kliničnega pregleda in anamneze za uspešno diagnostiko in jih uvajala v klinično delo. Prav tako pa predajala specialna znanja s področja nefrologije, dialize in transplantacije številnim specializantom v času kroženja na Nefrološki kliniki.

Oktobra leta 2005 sem stopila na samostojno pot – pridobila sem koncesijo za področje interne medicine – nefrologije, z ultrazvočno dejavnostjo. Tu je delo mnogo mirneje, a ne brez izzivov; bogate izkušnje, ki sem si jih nabrala na kliniki, so dragocena pomoč.

Lučka Drobnič Thurnherr

Svoj dar sem razvijala od mladosti neprej. Diplomirala sem na VŠZD, ter bila zaposlena v Kliničnem centru, na Pediatrični kliniki. Na vseh patolologijah, sem sodelovala v procesu zdravstvene obravanave. Po vodstvenih izkušnjah in delu na kliniki, sem delovala še na področju dentalne medicine in se od tu podala na samostojno pot. Več kot 20 let se ukvarjam z raziskovanjem zdravja z dveh plati – po medicinsko z sistemsko obravnavo in kot alternativna zdravilka po vzročni in celostni obravnavi težav ali bolezni.

Pomagala sem veliko posebnim ljudem, predvsem glede poteka bolezenskih težav ali pa le po hudo nemočnem počutju, ki ni imelo direktnega zdravstvenega vzroka. Več kot tri leta sem delala v Bologni, kjer sem veliko časa namenila težavam, ki se medicinsko ali psihiatrično niso rešile. Namreč v trenutnem obdobju se dogaja marsikaj in ljudje smo bolj dovzetni za razvoj zavesti in delamo velikanske korake v svet nove stvarnosti, kjer se zavedamo iskre življenja, kdaj se počutimo zdravi in kje se zataknemo in ne moremo naprej.

Moje področje dela je zelo široko. Celostno vzročno zdravilstvo. Posebnost mojega daru je alternativna diagnostika, ko s pogledom v sestav zavesti povem, katere težave so v trenutnem reševanju, kdaj se je zgodilo nekaj posebnega ali odločujočega oz. pomembnega za zdravje. Kakšna je alternativna diagnoza, kaj lahko sami naredite za reševanje zatečenega stanja in kakšni so vplivi družinskih zakonitosti ali kot pravim, katera karmična sidra vas opredeljujejo, v čem ste dobri in nosite moč zavesti in dar in v čem nosite delčke šibkosti ali nemoči, ki se vas drži, pa četudi se trudite in trudite… in kako se jih da uravnovesiti, če se znate s tem soočati. Veliko sodi v obravnavo, ki jo ponavadi ponudim. Predvsem pa je pomembno, da se zavemo težav, odkrijemo vzroke in opravimo vrhunsko diagnostiko. 

Kaj lahko zdaj naredim za boljše zdravje potem? Večna intriga vseh, ki se ukvarjamo z zdravljenjem ljudi ali živali: ko se poskušam vriniti v tako globino plasti v zavedanju, da dosežem poškodbo, počeno plast tkiva v zavesti oziroma kakšno vsedlino, ki onemogoča pretok krvi in energije. Zdravilstvo prične zdraviti na tem nivoju, kjer težave nastajajo – na vzrokih in v globinah, kamor po medicinsko ne znamo.